NEWS

Yoohei Kawakami Appearing in Tuesday Drama “Hold My Hand in Twilight”, Starting January 17, 2023 on TBS Network

Yoohei Kawakami will be casted (as Sosuke Yukihira) in a Tuesday drama “Hold My Hand in Twilight” on TBS network.  The program will be aired every Tuesday starting January 17, 2023.

■Title
“Hold My Hand in Twilight”

 

■Broadcasting Date/Time
Every Tuesday night from 22:00-22:57, starting January 17, 2023

 

■Cast

Soramame Asagi: Suzu Hirose

Oto Umino: Ren Nagase (from “King & Prince”)

 

Sosuke Yukihira: Yoohei Kawakami (from “[Alexandros]”)

Makiko Isobe: Wakana Matsumoto

Seira Kanno: Momoko Tanabe

Chiharu Tanzawa: Rikka Ihara

 

Ariel: Rio Uchida

Shota Yano: Kaito Sakurai

 

Tamae Asagi: Narumi Kayashima

Hiroshi Tanzawa: Yoshi Sako

Kyoko Yukihira: Mari Natsuki

 

■Staff

Script: Eriko Kitagawa

Direction: Ko Kanai, Daisuke Yamauchi (Kyodo Television), Masato Fuchigami (Kyodo Television)

Producer: Hiroko Ueda, Yuri Sekikawa, Yoshimi Hashimoto (Kyodo Television), Daichi Hisamatsu (Kyodo Television)

Arrangements: Moe Miura

 

Collaborated with: Kyodo Television

Copyright: TBS


Official Website
Official Twitter:@yugure_tbs
Official Instagram:@yugure_tbs
Official TikTok:@yugure_tbs